Vertrouwenscontactpersoon

 

Ik ben Luz Hendrikse-Gallego en sinds juli 2023 heb ik de scholing voor vertrouwenscontactpersoon (VCP)
afgerond.
Ik zal het eerste aanspreekpunt zijn voor iedereen binnen de vereniging die een vraag heeft over of
te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Ik heb vooral een adviserende rol.

Het is belangrijk om te weten, dat als er contact opgenomen wordt, ik altijd een verslag moet
uitbrengen naar het bestuur (in overleg met melder bespreken wij samen wat er in het verslag komt).
Dit kan anoniem tenzij het om een strafbaar feit gaat. Als VCP kan ik nooit zelf een melding maken.

Er kan met mij contact opgenomen worden via de mail: vertrouwelijk@dosdenoever.nl
Graag hierin alleen naam en telefoonnummer te vermelden. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact
opnemen om een afspraak te maken. Dit zodat in alle rust het verhaal gedaan kan worden.

Wat is de definitie van grensoverschrijdend gedrag?
Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of
emotioneel vlak. Dit uit zich bijvoorbeeld in seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik,
pesterijen, discriminatie of agressie.