Hierboven kunt het bestand downloaden om ons aanmeldbriefje te downloaden. Graag invullen en inleveren bij onze leiding.

Deze briefjes liggen tevens geprint in de gymzaal en zijn te verkrijgen via de leiding van de groep.