Contributie

Sinds januari 2020 is de contributie met 2% geïndexeerd.
De maandcontributie ziet er per lessoort als volgt uit.

Kleutergym                €   9,60

Streetdance               €  10,60

Djestiek                     €  21,20

Djestiek 1 uur            €  10,60

Bodyfit                       €  11,65

Recreatiegym 1uur     € 10,60

Recreatiegym 2 uur    €  21,20

Wedstrijdgroep 1x      €  24,95

Wedstrijdgroep 2x      €  34,50

Damesstreetdance     €  11,65

Jong talenten gr         € 21,20

De bondscontributie voor 2020 is vastgesteld op € 11,30 voor de jeugd (t/m 15 jaar) en voor de ouderen op € 13,90 per half jaar. Dit bedrag wordt elk half jaar geïncasseerd, namelijk in april en in september, mits je een automatische incasso hebt afgegeven.