Vrienden van…

Een vereniging kan niet bestaan zonder sponsoring.
Via deze weg willen wij onze sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdragen.

Wil je ook sponsor worden van GV DOS Den Oever of wil je meer informatie over de sponsormogelijkheden? Neem dan contact met ons op via info@dosdenoever.nl.

In het bijzonder bedanken wij onze vrienden van: