Contributie

Contributie per maand vanaf 1 januari 2019:

  • Kleutergym                €     9,40
  • Streetdance               €   10,40
  • Damesstreetdance  €   11,40
  • Djèstiek                        €   20,80
  • Djèstiek 1uur             €   10,40
  • Bodyfit                         €   11,40
  • Recreatiegym             €   20,80
  • Wedstrijdgroep 1x   €   24,45
  • Wedstrijdgroep 2x   €   33,80
  • Jong Talenten            €  20,80

De bondscontributie voor 2019 is vastgesteld op € 11,00 voor de jeugd (t/m 15 jaar) en voor de senioren op €  13,50 per half jaar.
De bondscontributie wordt per half jaar geïncasseerd.
Meer informatie over de bondscontributie staat op het aanmeldbriefje of kunt u per email opvragen via info@dosdenoever.nl.

Lidmaatschap opzeggen
Wanneer je besluit om je lidmaatschap op te zeggen dan is het belangrijk om dit eerst te melden bij de leiding van de groep. Vervolgens kun je je lidmaatschap uitsluitend beëindigen via een brief of e-mail aan de ledenadministratie voor 1 juli of 31 december met vermelding van je naam en het lesuur waaraan je deelneemt.

De leden van de peuter-en kleutergym kunnen per kwartaal opzeggen.

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door:
Esther de Haan    E-mail: estherdehaan@quicknet.nl