Informatie voor nieuwe leden

Wij vinden het erg leuk om jou als nieuw lid te mogen begroeten bij gymnastiekvereniging  DOS. We hopen dat je een mooie en sportieve tijd tegemoet gaat.

Wij willen je wel wijzen op een aantal belangrijke huisregels:

  • Mocht je een keer verhinderd zijn, graag tijdig afbericht bij de leiding
  • De contributie wordt maandelijks geïncasseerd, liefst per incasso. Leden die daar bezwaar tegen hebben kunnen zelf maandelijks de contributie voldoen.
  • Elk half jaar wordt er voor ieder lid bondscontributie afgedragen aan de KNGU, dit is verplicht. Het bedrag zal in april en september automatisch worden afgeschreven als je een incasso hebt afgegeven. Voorafgaand ontvang je een e-mail waarin dit staat.
    Waarom bondscontributie?
    Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), hiervoor betaal je jaarlijks een bijdrage. Deze bijdrage is o.a. voor:
*   De KNGU stelt promotiemateriaal als folders, posters, stickers etc. van de diverse productgroepen alsmede lesondersteuningsmateriaal voor technisch kader beschikbaar voor de vereniging.
*   KNGU-leden zijn WA verzekerd.
*   KNGU-leden kunnen deelnemen aan activiteiten en wedstrijden in alle disciplines op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
*   Aanbod van oefenstof voor recreatie-en wedstrijdsport, alsmede landelijk erkende opleidingen. Organisatie van studiedagen en bijscholingen voor technische leiding, juryleden en bestuursleden.
   
  • Opzegging: voor de kleuters geldt dat men voor elk nieuw kwartaal schriftelijk kan opzeggen bij de ledenadministratie. Voor alle andere leden geldt opzeggen voor 31 december of 1 juli. Ben je te laat dan dien je nog een half jaar door te betalen. Opzeggen kan bij Esther de Haan (ledenadministratie).
  • Er worden geregeld foto’s op de website en Facebook gezet. Het kan voorkomen dat jouw kind hierop staat. Als je hier bezwaar tegen hebt dan vernemen wij dat graag.
  • Tijdens trainingen zijn ouders/verzorgers ten allen tijden van harte welkom om te kijken. Dit kan in de multifunctionele ruimte.

Mocht je vragen hebben dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met sportieve groet,

Bestuur GV DOS